Om oss

VÄLKOMMEN TILL ADVOKATFIRMAN KORNHALL

På Advokatfirman Kornhall är vi specialiserade i familjerätt, socialrätt, hästjuridik och brottmål. Vi har även särskild kompetens inom skatterätt, läkemedelsrätt och offentlig upphandling.

Vi erbjuder kvalificerat juridiskt biträde åt privatpersoner, organisationer och företag. Hos oss arbetar vi som boutredningsmän, bodelningsförrättare, goda män, målsägandebiträden, offentliga försvarare, särskilda företrädare för barn och som ombud i tvister mellan enskilda individer och mellan enskilda och det allmänna, såsom myndigheter eller kommuner.

Du hittar mer information på vår hemsida www.kornhall.eu.