På denna blogg kommer vi på Advokatfirman Kornhall att diskutera de ämnen och de frågor som vi finner intressanta och problematiska i vår advokatverksamhet.

Vår idé är att genom bloggen kunna väcka en diskussion kring de frågor som uppstår på vissa rättsområden, i den praktiska rättstillämpningen, för oss och våra klienter.

Vår förhoppning är att vi kan bidra till samhället genom denna diskussion. Vi hoppas på att kunna få igång en debatt om nuläget i rättstillämpningen är rimlig eller om det behövs en förändring.

Det är inte vi som ska driva förändringen, men vi kan bidra med fakta och ställa de frågor som behöver ställas så att ni, som har ett intresse i frågan, kan driva den vidare.